folktandvarden

Så jobbar vi för att öka tillgängligheten

patient, reception

Folktandvårdens uppdrag är att säkerställa att patienter med stora behov får vård först. Samtidigt vill vi erbjuda tillgänglighet även för patienter med lägre behov – en svårlöst ekvation, men ett tydligt planeringsverktyg har hjälpt oss en bra bit på vägen.

Folktandvården arbetar sedan 2021 med datadriven produktionsplanering. Det innebär att resurser och behov noggrant analyseras i en kartläggning som sedan ligger till grund för planeringen av såväl patientbesök som verksamhetsutveckling.

Åsa von Post

Åsa von Post

Högt patienttryck

— Vi har under en lång period sett ett allt högre patienttryck. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraft och det är svårare att rekrytera – inte minst till våra mindre kommuner. Många medarbetare upplevde en stress och maktlöshet inför detta och vi såg ett tydligt behov av ett bättre verktyg för att hantera situationen, säger Åsa von Post, tandläkare och planeringschef inom Folktandvården Östergötland.

2020 slog pandemin till och under fyra månader begränsades Folktandvårdens verksamhet till akuta och nödvändiga besök. All annan tandvård bokades av för att spara resurser till hälso- och sjukvården.

Omstart av verksamheten

— Det var en konstig tid för oss där vi på väldigt kort tid fick ställa om vår verksamhet för att kunna erbjuda akut tandvård på ett säkert sätt. Men det gav oss också ett unikt tillfälle att utveckla nya verktyg som skulle göra det möjligt för oss att starta om verksamheten på bästa sätt, säger Åsa von Post.

En bred arbetsgrupp arbetade fram ett anpassat verktyg för produktionsplanering tillsammans med konsultföretaget CGI. Verktyget pilottestades under 2020 och breddinfördes i början av 2021 och används nu av alla kliniker i Folktandvården Östergötland.

Jämlik vård över hela länet

Produktionsplaneringen ställer behoven (antal patienter som ska undersökas och behandlas) mot resurserna (antal medarbetare och behandlingsrum) och möjliggör för planering på varje klinik, inom varje länsdel och i länet som helhet. Målet är jämlik vård och för att uppnå det krävs samarbete.

— Det handlar först och främst om hur vi på kort och lång sikt kan samarbeta för att tillgodose behoven på bästa sätt, men också om hur vi ska planera vår verksamhetsutveckling för att kunna öka vår tillgänglighet ännu mer framöver, säger Åsa von Post.

Köerna minskar

Som alla nya modeller kräver produktionsplaneringen anpassningar och kompetensutveckling för att fungera optimalt.

— Det är där vi är nu, säger Åsa von Post. Men vi känner att vi har hittat rätt verktyg och ser redan att många kliniker har kommit väldigt långt – patienter med stora behov får rätt vård vid rätt tid och köerna minskar. Och det bästa är att vi kan se svart på vitt att vi går åt rätt håll, det gör mycket för våra medarbetare som verkligen brinner för att ta hand om patienterna.

Senast uppdaterad

Till startsidan för Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Sociala medier