folktandvarden

Kunskapscentrum för tandvården i sydöstra

Genom samarbetet ökar möjligheten att ta del av nya utbildningar och kurser. Expertkunskaper ska kunna spridas på ett mer sömlöst sätt, samtidigt som samarbetet öppnar för möten, nätverk och fler perspektiv.

Folktandvården i sydöstra sjukvårdsregionen driver nu tillsammans "Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra" – ett långtgående kompetenssamarbete med syfte att erbjuda medarbetarna bred, högkvalitativ och relevant kompetensutveckling.

Samarbetet mellan Folktandvården i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bygger på en gemensam vision: att genom samverkan kring kunskaps- och kompetensutveckling nå en för förbättrad och jämlik tandhälsa hos invånarna.

Porträttbild på Anna Carin Dahlgren
Anna Carin Dahlgren, Östergötland
I det ingår ett grundligt förarbete för att avgöra vilka kompetenser som är mest relevanta här och nu, där man har tittat på flera olika perspektiv inom de tre regionerna.
  • Dialog med fokusgrupper av medarbetare: vad är viktigast för dem?
  • Bedömning av specialisttandläkare utifrån hur remissinflödena ser ut: var finns det kunskapsluckor?
  • Dialog bland alla chefer: vilket lärande ser de behov av?
  • Översyn av avvikelser och patientklagomål: indikerar de ett behov av lärande på något område?

— Det är ett helt nytt sätt att angripa utbudet av kompetensutveckling som jag tycker är väldigt spännande, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Region Östergötland.

Rustar för ett samhälle i förändring

Porträttbild på Martina Florin

Martina Florin, Jönköping

Såväl samhället som arbetslivet genomgår just nu en stor strukturomvandling, så en viktig fråga är hur man på ett hållbart sätt kan rusta Folktandvårdens medarbetare för framtiden.

— Idag förändras innehållet i många jobb av både teknikutveckling och digitalisering och ständig kompetensutveckling blir allt viktigare. Och det handlar om så mycket mer än ”att gå på kurs”; lärandet sker i många olika former som till exempel handledning och kollegialt lärande, säger Martina Florin som är utbildningsstrateg i Region Jönköpings län.

Senast uppdaterad

Läs mer

Mer information om kompetenssamarbetet hittar du under Jobb och karriär > kunskapsutveckling

Till startsidan för Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier