folktandvarden

Tandhygienist på avdelning

En kvinna som ligger på sjukhus får hjälp med munvården.

För patienter som ligger på sjukhus är munhälsan avgörande för såväl återhämtning som livskvalitet. Därför har Folktandvården bedrivit projektet "Tandhygienist på avdelning" för att i samarbete med vårdpersonal stärka munvården.

Munnen är en otroligt viktig del av omvårdnaden om patienter som ligger på sjukhus. Framförallt är den avgörande för att patienten ska kunna äta, dricka och prata, men det finns också en ökad risk för vårdrelaterade infektioner som till exempel lunginflammation när munhälsan är dålig. Patienter som kanske är äldre, multisjuka och sängliggande har dessutom en kraftigt ökad risk för munhälsoproblem som kan bli väldigt besvärande och obehagliga.

Samverkan för ökad kompetens

Att som vårdpersonal stötta i munvården är inte alltid lätt då munnen är ett intimt område och omvårdnaden behöver ske med stor respekt för patientens integritet. För att öka kunskap och kompetens hos medarbetare på vårdavdelningar har därför Folktandvården Östergötland, tillsammans med enheten för vårdkvalitet i Region Östergötland, drivit projektet "Tandhygienist på avdelning", där tandhygienister från specialistenheten orofacial medicin har besökt vårdavdelningar på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala.

— Ett brett engagemang kommer genom kunskap, trygghet, strukturerade arbetssätt och en motiverad personalgrupp, säger tandhygienist Kristina Sedig som har ansvarat för projektet tillsammans med Christina Johnsson, utvecklingsledare på enheten för vårdkvalitet i Region Östergötland.

Goda resultat

Projektet gav fina resultat. Andelen medarbetare som upplevde sig ha en bra eller mycket bra kompetens att utföra en munhälsobedömning ökade till exempel från knappt 17 procent vid projektets början till 68 procent.

— Även de mjukare värdena blev tydliga, till exempel vikten av direkt kunskapsöverföring när det gäller att öka såväl förståelse som motivation, säger Kristina Sedig.

Relaterad information

Projektet har bedrivits inom Kunskapsnavet för äldres munhälsa. Här kan du läsa mer om äldres munhälsa och hitta kontaktuppgifter till Kunskapsnavet.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier