folktandvarden

Forskning för snabbare omhändertagande vid barnreumatism

I Sverige insjuknar cirka 200 barn varje år i barnreumatism. Alexandra Carlsson är specialist i bettfysiologi och forskar för att möjliggöra ett snabbare omhändertagande av barn som har sjukdomsaktivitet i käkleden, för att förhindra sjukdomsutveckling och lidande.

Barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit) kan drabba alla leder i kroppen, även käkleden. Dock är sjukdomsaktivitet i käkleden svår att upptäcka eftersom symtomen ofta är otydliga, något som kan försena diagnos och leda till tillväxtstörning i käkleden.

Alexandra Carlsson är doktorand och specialisttandläkare i bettfysiologi vid Folktandvården Östergötland, och hon har tillsammans med kollegor i regionen studerat hur psykosociala faktorer samspelar med smärta i käken vid barnreumatism.

— Studien visade att till exempel stress, depression och tankar om smärta verkar höra ihop med käk- och ansiktssmärta hos patienter med barnreumatism, säger Alexandra Carlsson.

I en påföljande studie gick man vidare med att undersöka hur fynd vid magnetkameraundersökning av käkleden samspelar med såväl kliniska som psykosociala faktorer.

— Här kunde vi se att brosk och skelett hos växande barn är svårtolkade vid en magnetkameraundersökning. Det är bara kroniska förändringar i käkleden som är specifika för patienter med barnreumatism, säger Alexandra.

Studierna utmanar den förståelse man hittills haft av käkledsartrit vid barnreumatism och understryker behovet av en mer nyanserad tolkning av käkleder vid magnetkameraundersökning. Upptäckterna kring hur käk- och ansiktssmärta samverkar med psykosociala faktorer öppnar också nya dörrar för ett snabbare omhändertagande av patienter med barnreumatism för att förhindra sjukdomsutveckling.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier