folktandvarden

Nationell modell för riskbedömning utreds

En person ligger i en tandläkarstol och blir undersökt av en tandhygienist.
Riskbedömning är tandvårdens verktyg för att prioritera vård efter behov och arbeta för en jämlik tandhälsa.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nationell modell för riskbedömning inom tandvården.
— Det gläder mig att frågan om jämlik tandhälsa tas på allvar, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Östergötland.

Den generella tandhälsan i Sverige och Östergötland förbättras hela tiden – men skillnaderna mellan dem som har bäst och sämst tandhälsa ökar.

— Vi ser ett behov av att styra tandvårdens kliniska resurser alltmer mot de sjukaste patienterna. För att bota tandsjukdomar krävs såväl behandling som stöd till beteendeförändring och det behöver få ta tid, säger Anna Carin Dahlgren.

Gemensam kraftsamling krävs för jämlik tandhälsa

Riskbedömning är tandvårdens verktyg för att prioritera vården efter behov, och därför välkomnar Anna Carin Dahlgren en utredning av möjligheterna för en nationell modell.

— Om alla vi tandvårdsaktörer styr våra resurser efter invånarnas behov så kan vi tillsammans skapa en mer jämlik tandhälsa i Sverige, säger hon.

Fokus på att behålla och stärka hälsa

De två stora folksjukdomarna i munnen är karies och tandlossning. Hälften av Folktandvårdens vuxna patienter har ingen kariessjukdom och drygt hälften har ingen tandlossningssjukdom. För att behålla sin goda hälsa gäller det att fortsätta med goda vanor hemma, som daglig tandborstning och bra kost. Folktandvårdens mål är att ännu fler ska få vara helt friska och därför satsar man mycket på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

— Vi besöker till exempel över tusen förskole- och skolklasser varje år, har samarbeten med barnhälsovården och mödravården och träffar barn med större behov i våra egna ”Tandhus” i Linköping och Norrköping. Det hälsofrämjande arbetet är ett fokusområde som är under ständig utveckling, säger Anna Carin Dahlgren.

Kontakt

Anna Carin DahlgrenTandvårdsdirektörFolktandvården ledning och stab
Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier