folktandvarden

Lilla torget redo för patienter

Äntligen står kliniken på Lilla torget färdig efter den stora vattenskada som drabbade lokalerna i början av sommaren 2023. De första patienterna välkomnades tillbaka den 8 januari.

Det har varit en lång resa där golv och väggar har fått rivas, torkas och byggas upp på nytt, men nu står en ny och fräsch klinik redo för att ta emot patienter.

Det var i månadsskiftet maj-juni 2023 som vattenskadan upptäcktes. En läckande slang hade under helgen ställt stora delar av kliniken under vatten, och det stod snart klart att kliniken måste stängas omedelbart.

Tandvård på andra kliniker

En särskild tandvårdsledning tillsattes för att samla Folktandvårdens resurser och kunna erbjuda patienter vård på andra kliniker i Linköpingsområdet.

— Tack vare att alla chefer och medarbetare har ställt upp på ett fantastiskt sätt så har vi klarat att ta emot de patienter med högst prioritet under hösten, säger Annika Hurtig, verksamhetschef för allmäntandvården och särskild tandvårdsledare under perioden.

Behöver prioritera

Lilla torget är dock den klinik i Östergötland som har högst vårdefterfrågan, vilket redan innan vattenläckan hade lett allt längre köer. Det innebär att kliniken fortsatt måste prioritera de patienter som har störst behov, i enlighet med det uppdrag som Folktandvården har från hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

— Vi förstår att det är många patienter som har fått vänta länge på en undersökning. Chefer och medarbetare på Lilla torget arbetar nu efter en handlingsplan för att så effektivt som möjligt kunna beta av köer, säger Annika Hurtig.

Vad skulle du vilja säga till patienter som vill ha sin undersökning nu?

— Jag skulle tipsa dem om Digitala Folktandvården. Den finns på 1177 och erbjuder lediga tider samma vecka, och man går själv in och bokar den tid som passar. Om tandläkaren vid den digitala undersökningen upptäcker ett behov så får man som patient hjälp att boka in sig på en fysisk klinik.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier