folktandvarden

Folktandvården först ut som universitetssjukvårdsenhet

Folktandvården i Östergötland blir en universitetssjukvårdsenhet. Det är första gången en tandvårdsorganisation får denna status i Sverige.

— För mig handlar det om Folktandvården som kunskapsorganisation. Som patient ska man kunna känna sig trygg med att vi ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Östergötland.

Det är regiondirektören som i samråd med rektor på Linköpings universitet beslutat att Folktandvården i Östergötland får status som universitetssjukvårdsenhet – detta efter att verksamheten har granskats mot en uppsättning kriterier av bland annat universitetssjukvårdskommittén.

Ska driva utveckling

En universitetssjukvårdsenhet bedriver utbildning, klinisk forskning och innovationsarbete i nära samarbete med universitetet. Integrationen av forskning och klinisk vardag gör det möjligt att identifiera och fylla kunskapsluckor och snabbt föra ut resultaten i vården till nytta för patienterna.

— Vi vet att munhälsan har stor betydelse för den allmänna hälsan och för hälso- och sjukvården i stort, så det känns bra att kunna visa att vi är duktiga även akademiskt inom tandvården, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

I och med utnämnandet så blir Folktandvården i Östergötland den första tandvårdsorganisationen i Sverige som får status som universitetssjukvårdsenhet. I vissa regioner med odontologisk fakultet, till exempel Västra Götalandsregionen, är Folktandvården universitetstandvårdsenhet.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier