folktandvarden

Hantering av personuppgifter

Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med regionen. Hur dina personuppgifter behandlas beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med Region Östergötland.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och register hos Region Östergötland och du har olika rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Läs mer på sidan Så behandlar vi dina personuppgifter på regionostergotland.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Till startsidan för Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier