folktandvarden

ST-utbildning

Vi har nationella platser för ST i ortodonti och orofacial medicin, och bedriver i samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen uppdragsutbildningar inom samtliga odontologiska specialiteter. Vill du bli specialist har vi dessutom flera förberedande vägar att gå för att utvecklas inom en specialitet.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier