folktandvarden

ST-utbildning i orofacial medicin

Folktandvården Östergötland har sedan 2011 bedrivit en specialistekvivalent utbildning i Orofacial medicin som sedan 2020 ersatts av en ST-utbildning enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Inom den odontologiska specialiteten orofacial medicin arbetar specialisttandläkare med att diagnostisera och behandla vuxna patienter med orofaciala sjukdomar eller tillstånd, till exempel systemsjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.

Samverkan med andra odontologiska specialiteter, medicinska professioner och andra yrkesgrupper inom vård och omsorg är centralt för specialiteten.

Om utbildningen

ST-utbildning i orofacial medicin är minst treårig med tydliga mål för varje utbildningsdel. Vid speciella omständigheter kan utbildningen omfatta en längre period på deltid.

En tredjedel av utbildningen består av teoretisk undervisning som kurser, ett nationellt seminarieprogram, lokala seminarier och auskultationer inom medicinska specialiteter. Övrig tid består av klinisk träning inom orofacial medicin och sidotjänstgöring i andra odontologiska specialiteter.

Anställning

Under utbildningstiden är ST-tandläkaren anställd vid Region Östergötland. Detta gäller dock inte vid uppdragsutbildning från annan arbetsgivare, då ST-tandläkaren är anställd av sin ordinarie arbetsgivare under utbildningstiden.

Examensbevis

Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring examineras ST-tandläkaren av handledare och extern granskare från annan utbildningsklinik. Ett examensbevis utfärdas som används som underlag vid ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som specialist.

ST-programmet och ST-tandläkarnas arbete utvärderas under hela utbildningen och vid terminsexamen inför inbjuden publik. Utvärdering sker också vid utbildningssamtal varje termin och genom att 25 behandlade fall granskas.

Läs mer om kvalitet i vår kursplan under "Granskningsmall för egenkontroller".

Läs om kvalitet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Länk till annan webbplats.

Centrum för Orofacial medicin Östergötland bedriver verksamhet vid kliniker på sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala. Dessutom vid en klinik samlokaliserad med övriga specialiteter inom Folktandvården på Torkelbergsgatan i Linköping samt vid en klinik på Rättspsykiatrin i Vadstena.

Kvalifikationer och ansökan

Grundförutsättningen för att ansöka till specialistutbildningen är två års dokumenterad tjänstgöring som allmäntandläkare. Goda kliniska färdigheter och kunskaper om allmäntandläkarens arbetssituation krävs för god samverkan och kommunikation mellan ST-tandläkare, patienter och övrig tandvårdspersonal.

Du hittar ansökningsformulär och information om meritvärdering till höger på sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Markus Höglund

Handledare
Markus Höglund
Övertandläkare

Ida Risto

Handledare
Ida Risto
Övertandläkare

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier