folktandvarden

ST-utbildning i ortodonti

Vår ST-utbildning i ortodonti startades 1971 och har både nationella platser och uppdragsutbildningar.

Om utbildningen

ST-utbildningen i ortodonti är minst treårig och sker vid Centrum för ortodonti/pedodonti. Den teoretiska undervisningen utgör 30 procent av utbildningen och följer ett seminarieprogram med inslag av problembaserat lärande. Resten av utbildningen består av klinisk träning.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad utbildningen innebär.

Efter utbildningen är du redo att självständigt ansvara för och utföra all ortodontisk diagnostik och behandling på barn och vuxna.

Utbildningsprogrammet genomförs som en fortlöpande treårig tjänstgöring på heltid, med tydliga mål för respektive utbildningsdel. Vid speciella omständigheter kan utbildningen omfatta en längre period på deltid.

Utbildningsplan
Den av Socialstyrelsens godkända utbildningsplanen anpassas för varje ST-tandläkare utifrån tidigare meriter och erfarenheter i en individuell utbildningsplan. Utbildningstiden är uppdelad i 70 procent klinisk tjänstgöring och 30 procent teori inklusive projektarbete. Den fullständiga utbildningsplanen hittar du här. Länk till annan webbplats.

Anställning
Under utbildningstiden är ST-tandläkaren anställd vid Region Östergötland enligt fastställd löneersättningsmodell. Detta gäller dock inte vid uppdragsutbildning, då ST-tandläkaren är anställd av sin hemmaregion eller sitt hemmalandsting, med en del av den kliniska tjänstgöringen förlagd till Linköping.

Examensbevis
Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring examineras ST-tandläkaren av utbildningsledare och extern granskare från annan utbildningsklinik. Ett examensbevis utfärdas som används som underlag vid ansökan till Socialstyrelsen, för att få legitimation som specialist.

Centrum för ortodonti/pedodonti är samlokaliserat med de andra specialistcentrumen inom Folktandvården, och det finns ett nära samarbete mellan de olika specialiteterna, även käkkirurgi och käkortopedi, samt odontologisk radiologi som är organiserade inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland.

Vi har öppna behandlingslandskap enligt konceptet Solo-Group. Till mer känsliga diskussioner och behandlingar finns även behandlingsrum. I anslutning till klinikerna finns tandtekniska laboratorium som tillgodoser de flesta ortodontiska önskemål.

Verksamheten är fullt digitaliserad när det gäller röntgen och modeller. Vi arbetar med Edward32 som grundläggande journalsystem. Fast apparaturbehandling utförs i huvudsak med .022 Straight-Wire system med MBT-värden och självligerande passiva och aktiva system som Damon och SPEED. Vi behandlar också med Lingual ortodonti (Incognito), upplinjeringsskenor av typen Invisalign samt temporära förankringsskruvar (TAD) i utvalda fall. Från 2022 använder vi oss av digital scanning på alla enheter.

Kvalifikationer och ansökan

Grundförutsättningen för att ansöka till specialistutbildningen är minst två års dokumenterad tjänstgöring som allmäntandläkare. Goda kliniska färdigheter och kunskaper om allmäntandläkarens arbetssituation krävs för god samverkan och kommunikation mellan ST-tandläkare, patienter och övrig tandvårdspersonal. Forskningserfarenhet inom ortodonti är också meriterande.

Du hittar information om meritvärdering till höger på sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Jenny KallunkiSpecialisttandläkare ortodonti, odontologie doktorCentrum för ortodonti/pedodonti
Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier