folktandvarden

Tid hos tandvården

Är du ny patient som vill boka tid för undersökning eller undrar du när det är dags för dig att bli kallad igen? Här kan du läsa om hur vi prioriterar och planerar vår vårdtid och vad det innebär för dig.

Vård efter behov

En grundförutsättning i Folktandvårdens uppdrag är att patienter med störst behov ska behandlas först. Det innebär att varje patients behov ska bedömas och prioriteras in i vår kort- och långsiktiga planering.

När du är ny som patient hos oss behöver vi först och främst bedöma dina behov. Därefter planerar vi in när det är dags för dig att besöka oss.

Bedömning av behov kan ske på olika sätt, till exempel genom ett telefonsamtal eller en undersökning på kliniken. Hur vi gör beror på din utgångspunkt, till exempel om du upplever besvär i munnen eller inte, om du tidigare har besökt tandvården regelbundet eller inte.

Kontakta en Folktandvårdsklinik

Kontakta tandvården på något av följande sätt:

  1. Kontakta en klinik via e-tjänsten Kontakta mig. Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats. och gå till kliniken för att använda e-tjänsten. Du får svar inom tre dagar.
  2. Ring kliniken.
  3. Boka tid för undersökning via e-tjänsten Boka tid direkt. Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats. och gå till kliniken för att använda e-tjänsten.

Om du tycker att du inte har blivit kallad på länge så beror det antagligen på att din förra riskbedömning visade att du har låg risk för tandsjukdomar. Det innebär dels att du har ett längre intervall mellan dina planerade undersökningar, dels att patienter med högre behov prioriteras före dig i vår planering.

Om din tandhälsa har förändrats och du upplever besvär, ta kontakt med oss så ska vi boka en tid för dig.

Tveka inte att kontakta oss

Vår målsättning är givetvis att alla patienter ska få sina undersökningar, och om du tycker att det är dags är du alltid välkommen att kontakta oss.

Krav på nya arbetssätt

Det finns inom tandvården en tradition av täta undersökningar även för friska patienter. Men vi blir allt färre som ska ta hand om allt fler och det ställer krav på effektivare arbetssätt. Vi behöver prioritera våra resurser för att säkerställa att vård ges till dem som behöver det.

Läs mer

Ekonomifakta beskriver befolkningsutvecklingen och hur den påverkar tillgången till arbetskraft Länk till annan webbplats.

Befolkningsstatistik Östergötland Länk till annan webbplats.

Allt friskare tänder

Den goda nyheten är att allt fler i Sverige får allt friskare tänder. Vi bidrar till den utvecklingen genom att fortsätta satsa på vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, som har en lång tradition inom Folktandvården.

Folktandvårdens uppdrag

Folktandvården arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland. I det uppdraget ingår ett helhetsansvar för en jämlik munhälsa i Östergötland, vilket innebär att vi ska arbeta med mycket mer än undersökningar och behandlingar.

Vi arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, besöker skolor och förskolor, samarbetar med kommuner och vårdavdelningar på sjukhus, bedriver forskning och utbildar specialisttandläkare - och det är bara några exempel.

Läs mer

Överenskommelse om uppdrag 2024 mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården Länk till annan webbplats.

Friska tänder börjar hemma

Det enskilt viktigaste du gör för din tandhälsa är att fortsätta att ta hand om tänderna hemma.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakta kliniken

Besök kliniken på 1177.se för att använda e-tjänster och hitta kontaktuppgifter.

Hitta min klinik på 1177.se Länk till annan webbplats.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier