folktandvarden

Forskning

Här pågår livskraftig forskning inom alla specialiteter. Oavsett yrkeskategori har du alla möjligheter att driva ett forskningsprojekt. Våra disputerade medarbetare bollar gärna idéer och handleder dig när idén blir verklighet.

Våra forskare

Disputerade medarbetare

Mats Bågesund

Mats Bågesund disputerade 2000 och blev docent 2016. Mats forskning handlar bland annat om smärtfri tandvård, kariesprevention, salivfunktion vid syndrom samt sällsynta diagnoser och immunosuppression. Mats är också adjungerad högskolelektor vid Linköpings Universitet.

Shariel Sayardoust disputerade 2017 och blev docent 2023. Hon är också adjungerade universitetslektor vid Linköpings universitet. Shariel forskar på sjukdomar kring tänder och implantat, hur dessa uppkommer och behandling av dem.

Carin Starkhammar

Carin Starkhammar disputerade 2013 vid Linköpings universitet inom forskarämnet kardiologi med avhandlingen Parodontit och kranskärlsjukdom. Hon är i dag delaktig i nationella forskningsprojekt kring parodontit.

Carin Starkhammar

Lotta Ranggård disputerade 1994 vid Göteborgs universitet med en avhandling om hypocalcemi och emaljstörningar. Därefter har Lotta bedrivit forskning kring barn och karies.

Jenny Kallunki disputerade 2021 vid Malmö universitet. Hon forskar om en av våra vanligaste bettavvikelser, överbett, med projekt som omfattar behandlingseffekt och kostnadseffektivitet vid olika behandlingsstrategier samt hur patienterna påverkas av sin bettavvikelse.

Eva Klintström

Eva Klintström disputerade 2017 med avhandlingen "Image Analysis for Trabecular Bone Properties on Cone-Beam CT Data". Hennes huvudsakliga forskningsintresse är benstruktur med inriktning mot tidig upptäckt av benskörhet (osteoporos).

Doktorander

Emma Göranson är doktorand vid Malmö Universitet. Hennes forskning handlar om jämlik tandregleringsvård och om bettavvikelsers påverkan på livskvalitet.

Markus Höglund

Markus Höglund är doktorand vid Karolinska institutet och forskar primärt kring tandvårdsrädsla.

Alexandra Carlsson

Alexandra Carlsson är doktorand vid Malmö universitet. Hon forskar på om biomarkörer i parotissaliv eller blod, vissa kliniska variabler eller fynd från magnetresonansundersökning (som strukturella förändringar, effusioner, diskdisplacering) har samband med sjukdomsutveckling i käkleden hos barn och ungdomar med barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit).

Ann Hultquist

Ann Hultquist är doktorand vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning handlar om små barn med, eller med risk för, karies. Publicerade artiklar berör bland annat förekomst av Streptococcus Mutan hos ettåringar och andra faktorer, riskbedömning vid ett år och karies vid tre års ålder. Just nu forskar Ann om sociala faktorer för förskoebarn och deras familjer.

Aktuella forskningsprojekt


pågående forskningsprojektkontaktperson i ÖstergötlandOral protetik:
Oralt relaterad livskvalitet - internationella jämförelser och utveckling av mätinstrumentPernilla Larsson Gran


Bettfysiologi:

Prediktion med inflammationsmarkörer i saliv för käkledsartrit hos barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit – En fallkontrollstudie

Alexandra Carlsson


Bettfysiologi:
Patientperspektiv på behandling med internetbaserad smärtskola respektive bettskenaIng-Marie NilssonBettfysiologi:
Internetbaserad smärtskola i allmäntandvården för ungdomar med ansiktssmärtorIng-Marie NilssonOrofacial medicin:
Hur tandvårdsrädda personer anser att de uttrycker symtom på tandvårdsrädsla under ett tandvårdsbesökMarkus HöglundOrtodonti:
Är tandregleringsvården jämlik? En registerstudie över utförd vård i ÖstergötlandEmma GöransonEndodonti:
Pulpotomibehandling vs pulpektomi vid vitalbehandling av molarerLeyla YalmanOral protetik:
Internal fit of post and cores made from conventional and digital impressions, an in vitro studyEric JensenKäkkirurgi:
Validitetsundersökning av registerdata. Hur väl överensstämmer Socialstyrelsens registerdata med utförd ortognat kirurgi?Gudrun StålhandKäkkirurgi:
Ibandronate reduces surface bone resorption of mandibular bone graft. A prospective study with internal controls.Jahan Abtahi


Parodontologi:

Samband mellan reumatisk sjukdom och parodontit

Shariel Sayardoust

Parodontologi:

Tilläggseffekt av Emdogain-Flap less vid icke-kirurgisk parodontal behandling

Shariel Sayardoust

Parodontologi:

Behandling av orala sjukdomar hos patienter med typ 1 diabetes

Shariel Sayardoust

Jönköpingsstudien

Shariel Sayardoust

Parodontologi:

Etiologi och behandling av periimplantit

Shariel Sayardoust

Parodontologi:

Periodontal health in hypertensive individuals with or without obstructive sleep apnea

Shariel Sayardoust

Parodontologi:

The role of periodontitis and periodontal bacteria in development of dementia

Shariel Sayardoust

Publikationer

Nedan hittar du de senaste forskningsartiklar som publicerats av forskningsaktiva medarbetare i Folktandvården Östergötland.

Costs and health-related quality of life in relation to caries Länk till annan webbplats.

Evaluation of an Early Childhood Caries Preventive Program Stretching from Pregnancy, in Areas with Low Socioeconomic Status in Sweden: 12-Month Results Länk till annan webbplats.

Evaluation of the ability of dental clinicians to rate dental anxiety Länk till annan webbplats.

Self-reported dry mouth among ageing people: a longitudinal, cross-national study Länk till annan webbplats.

Modified lipoproteins in periodontitis: a link to cardiovascular disease? Länk till annan webbplats.

Orofacial pain in juvenile idiopathic arthritis is associated with stress as well as psychosocial and functional limitations Länk till annan webbplats.

Temporomandibular pain in adolescents with a history of preterm birth Länk till annan webbplats.

Oral health-related quality of life among children with excessive overjet or unilateral posterior crossbite with functional shift compared to children with no or mild orthodontic treatment need Länk till annan webbplats.

An updated systematic review regarding early Class II malocclusion correction. Länk till annan webbplats.

Prevalence and normative values for Jaw Functional Limitations in the general population of Sweden Länk till annan webbplats.

Ice versus lidocaine 5 % gel for topical anaesthesia of oral mucosa - a randomized cross-over study Länk till annan webbplats.

Smoking cessation and associated dental factors in a cohort of smokers born in 1942: 5 year follow up Länk till annan webbplats.

Forskningschefen om aktuella projekt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier