folktandvarden
Ung tandläkare behandlar patient tillsammans med handledare

Handledning

Som ny tandläkare eller tandhygienist får du individuell handledning med egen handledare. Vi har en robust organisation med utbildade handledare och ett strukturerat program för att du ska få gå igenom alla typer av moment och behandlingar under din första tid hos oss.

Bli trygg i din yrkesroll

Handledningen ger dig mängdträning i de vanligaste behandlingarna och situationerna, och ger dig ett bra utgångsläge när de större utmaningarna kommer. Du får både teoretisk och klinisk handledning med målet att du efter ett år ska vara väl förberedd för självständigt arbete.

Handledningsorganisation

Att kunna ta emot nya medarbetare på ett kvalitetssäkert sätt är en förutsättning för att vår verksamhet ska fungera. Därför har vi en länsövergripande organisation för handledning, där en huvudhandledare samordnar arbetet tillsammans med allmäntandvårdens klinikchefer. Vi har ett tjugotal utbildade handledare som ger individiduell handledning när nya tandläkare och tandhygienister anställs.

Att arbeta inom vår handledningsorganisation är en karriärväg såväl kliniskt som ledarskapsmässigt för våra mer erfarna medarbetare.

Första månaden

Du och din handledare avsätter tid varje dag för att titta över aktuella patienter. Ni ses också varje vecka för att gå igenom rutiner och patientfall.

Första halvåret

Du och din handledare avsätter tid vid behov och behåller ett längre tillfälle per vecka.

Andra halvåret

Fokus är fortsatt mängdträning och att slutföra handledningen enligt checklista och dina individuella mål. Avsatt tid för handledning kan nu vara varje eller varannan vecka.

Introduktionsår

Ditt första år hos oss deltar du i ett program tillsammans med andra nyanställda. Här får du lära känna organisation och kollegor, kompetensutveckla dig inom strategiskt viktiga områden och inspireras på din väg framåt i karriären.

Varje introduktionsår börjar på hösten och riktar sig till alla nya medarbetare som har börjat hos oss sedan föregående höst. Under året bjuds du in till seminarier, ibland med andra yrkeskategorier och ibland bara med din egen yrkeskategori.

En del i din totala introduktion

Introduktionsåret är bara en del i din totala introduktion hos Folktandvården. På din klinik får du arbetsplatsintroduktion av klinikledningen och dina närmaste arbetskamrater.

Utöver detta har du också ett brett utbud av verksamhetsintroduktion, bland annat genom auskultationer, digitala seminarier och möjlighet att arbeta på andra kliniker.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Axel DahlstedtVerksamhetschef allmäntandvården

Kontakt

Annika HurtigVerksamhetschef allmäntandvården
Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier