folktandvarden
Fredrik Frisk föreläser

Kunskapsutveckling

Inom Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra samarbetar vi med Region Jönköping och Kalmar för att erbjuda ett brett, varierat och relevant utbud av kurser och utbildningar. Tillsammans har vi ett enormt kunskapskapital som vi hjälps åt att sprida.

Mer än ett kurssamarbete

Folktandvårdens kunskapscentrum sydöstra är mer än bara ett kurssamarbete – det är ett djupare samarbete där vi tillsammans arbetar med flera delar av lärandet. Visionen är att genom kunskap uppnå förbättrad och jämlik oral hälsa.

Vårt mål är att utbildningsutbudet på bästa sätt ska möta verksamhetens och medarbetarnas behov. Vi har också fokus på att utveckla det digitala lärandet och pedagogik som är anpassat till en modern organisation.

Hur ska du nå dina mål?

Varje år släpper vi ett brett utbud av utbildningar. Som medarbetare har du en tydlig dialog med din klinikchef om din kompetensutveckling och tillsammans planerar ni hur du ska nå dina mål. Till er hjälp har ni den kliniska karriärstegen för din yrkeskategori.

Tandvårdsdirektörerna om samarbetet

Så här tyckte tandvårdsdirektörerna i Östergötland och Jönköping när samarbetet lanserades.

Internutbildning

Vi erbjuder regelbundet digitala seminarier där specialisttandläkare föreläser om sina områden. Här kan vem som helst delta via Skype eller Zoom. Dessutom har vi e-utbildningar, filmer, digitala konsultationer och mycket annat för att stötta din kompetensutveckling internt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Aktuellt just nu

Just nu samarbetar vi kring implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården som släpptes 2022. Vi har också sedan en längre tid tillbaka ett omfattande samarbete kring kunskapsstyrning inom ramen för regionalt programområde tandvård.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier