folktandvarden

Ledarutveckling

Vi erbjuder regelbundet programmet Ledarutveckling i Folktandvården. Som medarbetare har du chansen att delta i ett omfattande program som utvecklar dina ledarförmågor men också ger dig självinsikt och trygghet i din yrkesroll.

Ledarskapsutveckling = personlig utveckling

Folktandvården Östergötland har sedan många år tillbaka ett eget ledarutvecklingsprogram där intresserade medarbetare får möjlighet att utveckla sina ledarskapsförmågor. Programmet syftar till att deltagaren utvecklas både som ledare och som person, med det övergripande målet att kvalitetssäkra framtidens ledarskap inom Folktandvården.

Karriärvägar som ledare

 I Folktandvården Östergötland har vi cirka 25 klinikchefer och ett 30-tal kliniksamordnare. Vi erbjuder också tjänster som biträdande klinikchef, vilket är en unik möjlighet att börja ledarkarriären under handledning av en erfaren klinikchef.

Det finns också ett flera andra funktioner som vi ser som ledarroller, till exempel handledare, klinikplanerare, skyddsombud, arbetsmarknadsambassadör, facklig företrädare eller ansvarig för ett ämnesområde. I alla dessa roller är självinsikt och ett tryggt, genuint ledarskap avgörande och det är det deltagarna får utveckla under vårt ledarutvecklingsprogram.

Film från Husby Säteri 2022

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Så tycker deltagare

Vian Rozbayani

Vian Rozbayani, tandsköterska

- Jag ser fram emot att få använda all den kunskap utbildningen har gett och implementera det både i nuvarande och framtida uppdrag.
Jag upplevde programmet väldigt givande och utvecklande. Under denna tid har jag fått utveckla personliga färdigheter och fått en bättre insyn i ledarrollen.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier