folktandvarden

Karriärstege

En karriärstege beskriver vilken kompetens som krävs på olika karriärnivåer och hur du kan utvecklas för att nå dit du vill. Den skapar tydlighet vid medarbetarsamtal och vägleder chef och medarbetare i den individuella utvecklingsplanen.

Karriärstegar för alla yrkeskategorier

Region Östergötland inför karriärstegar för alla större yrkeskategorier. Folktandvården har hittills lanserat en karriärstege för allmäntandläkare, en annan testas just nu för tandhygienister och arbetet med att utforma en karriärstege för tandsköterskor pågår för fullt och beräknas vara redo för användning till årsskiftet.

Karriärstegen visar enkelt och konkret hur du kan ta nya steg i din kliniska karriär. Den beskriver vad som krävs på olika nivåer och hur du kan fördjupa dig i yrket eller gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering och forskning. Den kliniska karriärstegen kan kompletteras med kompetensutveckling som beslutas på din arbetsplats.

Från grund till expert

De kliniska karriärstegarna beskriver kompetensnivåerna grund, kompetent och erfaren med utvecklingsmålen klinisk expert, klinisk specialist och klinisk forskare. Förutom de kliniska färdigheterna beskrivs också färdigheter inom kärnkompetenserna personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Exempel på utvecklingsvägar

 • Handledare
 • Huvudhandledare
 • Nischtandläkare
 • Kunskapsstyrning
 • Specialisering
 • Forskning

 • Handledare
 • Huvudhandledare
 • Nischtandhygienist
 • Kunskapsstyrning
 • Forskning

 • Handledare
 • Teamarbete
 • Eget patientarbete
 • Verksamhet utanför kliniken
 • Specialisttandsköterska
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Varför karriärstege?

Helen Rylander

Helene Rylander, tandsköterska som just nu arbetar med karriärstege för tandsköterskor:

— Det är otroligt viktigt att vi kan visa på den bredd av utvecklingsmöjligheter som finns inom våra yrken så att vi kan inspirera medarbetare och visa dem hur de kan ta nya steg i sin karriär hos oss.

Logga Folktandvården Östergötland

En del av Region Östergötland

Folktandvården Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier